ស្ទីគ័រកន្សោម

  • Kawaii Glittering 3D Capsule Stickers សន្លឹកអំណោយគួរឱ្យស្រលាញ់

    Kawaii Glittering 3D Capsule Stickers សន្លឹកអំណោយគួរឱ្យស្រលាញ់

    គុណភាពខ្ពស់ និងសុវត្ថិភាព៖ស្ទីគ័រមិនមានជាតិពុលដល់ស្បែក ដូច្នេះកុមារ និងកុមារតូចៗអាចរីករាយជាមួយពួកគេ។ហើយស្ទីគ័រដែលស្អិតជាប់ដោយខ្លួនឯង ងាយស្រួលបកចេញពីសន្លឹក ហើយអាចយកចេញពីផ្ទៃរលោងដោយមិនបន្សល់ទុកដានឡើយ។ពួកវាទាំងអស់ត្រូវបានបោះពុម្ពលើការរចនាពពុះទឹកសម្រាប់រូបរាង 3D ដ៏អស្ចារ្យ!